27-08-12

Een opiniestuk over Europa? Ga liever op café

De Standaard – 27 februari 2012

<inleiding van de redactie> Als het van PETER DE ROOVER afhangt, is dit het laatste stukje over Europa dat op de opiniepagina's verschijnt. Immers, debat of geen debat, het maakt toch geen bal uit.

Lees meer...

De helaasheid der godverdomse dagen

De Standaard - 2 juni 2010

<ondertitel> 'makker Verhulst, voer het debat zoals het hoort'

<inleiding door De Standaard> PETER DE ROOVER heeft met plezier de lofzang van Dimitri Verhulst op kandidaat-premier Elio Di Rupo gelezen. 'Nooit kan ik meer mensen voor de Vlaamse zaak warm maken dan Verhulst onbedoeld deed met zijn schotschrift.'

Wie? De auteur is Politiek secretaris Vlaamse Volksbeweging.

Wat? Andersgezinden bestrijd je niet door met modder te gooien.

Waarom? Wie met verbale brutaliteiten afkomt in plaats van argumenten, overtuigt niet.>

Lees meer...