24-12-12

Slechte Vlamingen en nog slechtere wetenschappers

Doorbraak webstek - 15 oktober 2010

Marc Hooghe doceert aan de KU Leuven én lanceert gratuite beweringen in de krant, die zelfs geen klein beetje steunen op verifieerbare feiten. Zo’n handelswijze hoort fataal te zijn voor een eerstejaarsstudent. Komt de professor hiermee weg?

Lees meer...

27-08-12

De helaasheid der godverdomse dagen

De Standaard - 2 juni 2010

<ondertitel> 'makker Verhulst, voer het debat zoals het hoort'

<inleiding door De Standaard> PETER DE ROOVER heeft met plezier de lofzang van Dimitri Verhulst op kandidaat-premier Elio Di Rupo gelezen. 'Nooit kan ik meer mensen voor de Vlaamse zaak warm maken dan Verhulst onbedoeld deed met zijn schotschrift.'

Wie? De auteur is Politiek secretaris Vlaamse Volksbeweging.

Wat? Andersgezinden bestrijd je niet door met modder te gooien.

Waarom? Wie met verbale brutaliteiten afkomt in plaats van argumenten, overtuigt niet.>

Lees meer...