27-08-12

Een akkoord voor wie snel tevreden is

De Standaard - 27 september 2011

<van de redactie> Het communautair akkoord komt niet tegemoet aan de hooggespannen verwachtingen van de Vlaamse kiezer. De staatshervorming blijft ver weg van een fundamentele ombouw, zegt PETER DE ROOVER.

Lees meer...