01-04-13

Vlaanderen is verdoemd! Verdoemd zeg ik u!

www.doorbraak.be 12 februari 2013 - Zou links dan echt geen verhaal hebben dat in Vlaanderen kan werven? Blijkbaar is een bepaalde linkerzijde daar wel degelijk zelf van overtuigd.


Geniet van volgend citaat: 'Ik heb me trouwens altijd afgevraagd hoe deze groep (= de Gravensteengroep waarvan Etienne Vermeersch lid is – klik hier) zich links kon noemen, of hoe Vlaams links sterker zou kunnen worden in een rechts Vlaanderen, terwijl in onze federale staat de macht van Franstalig links nog het beste de belangen van de Vlaamse werknemers en werklozen en kansarmen dient.' Auteur: Chris Kesteloot. Vindplaats: nieuwsstek De Wereld Morgen (klik hier).

 

De tekst stond tussen haakjes en vormde slechts een bijgedachte bij een artikel dat onder meer ging over het intussen in Vlaanderen wereldberoemde tweegesprek tussen Bart De Wever en Etienne Vermeersch op Reyerslaat (klik hier). Voor wie de uitzending niet zag: beide welbespraakte heren brachten daar zo'n veertig minuten wat we zullen omschrijven als 'atypische televisie'. Er meer over zeggen plaatst een mens onvermijdelijk in een kamp. Wie de uitzending van een ongezien hoog niveau vond, zit bij de bdw-fanclub. N-VA-bashers horen het een saaie demonstratie van hautain intellectualisme te noemen. Zo eenvoudig is dat vandaag.

 

Kesteloot, sociaal-demograaf en lid van de Belgischgezinde Vooruitgroep, vergeleek de uitzending met een andere, op rtbf, en schreef daarover een stuk dat slingert van voorspelbaar naar bijwijlen interessant. Er zijn mensen die behartenswaardige dingen kunnen schrijven als ze de neiging maar in toom konden houden om steeds weer in eerste instantie het fenomeen BDW te willen bevechten. Chris Kesteloot, zo doet dit artikel vermoeden, behoort tot die groep.

 

Hoe ontluisterend echter leest die passage tussen aanhalingstekens? Laat de betekenis ervan tot u doordringen en huil mee bittere tranen over het onvermogen van de Vlaamse linkerzijde in het bijzonder en van het democratische systeem in het algemeen. Chris Kesteloot beklaagt er zich over dat Vlaanderen rechts is. Zonder aangevoerde electorale ontwikkelingshulp uit het zuiden is een beetje relevante linkerzijde hier niet handhaven. De Vlamingen zijn niet in staat juiste keuzes te maken in het kieshokje, in tegenstelling tot de Franstaligen (en Kesteloot uiteraard). In het bijzonder de Vlaamse werknemers en werklozen en kansarmen heten onbekwaam klaar te zien in wat hun echte belangen zijn.

 

Kesteloot treurt niet over een verloren stembusgang of het tijdelijke succes van een handige rattenvanger. Neen, hij ziet niet in hoe Vlaams links sterker kan worden in een rechts Vlaanderen. De toestand is in Vlaanderen voor eeuwig verknald voor degenen die zich vooruitgang en progressie tot doel stellen. Het feit dat Vlaanderen een democratie is en dat kiezers een eventueel doorgeschoten beleid kunnen sanctioneren, troost Kesteloot niet. In feite lijkt hij daar helemaal niet in te geloven, althans niet in Vlaanderen. Alleen Wallonië kan ons nog redden.

 

Ik zie ze rondlopen op die vergaderingen van de Vooruitgroep, de handen in de lucht geheven, de kleren half van het lichaam gescheurd, de haren verward over de bezwete koppen, schreeuwend 'doomed, we're all doomed'.

 

Kom, dat beeld roept om een ingreep. Vandaar, aan Chris Kesteloot en alle Vooruitgroepers: democratie is dynamisch en wie een overtuigende boodschap brengt, kan zelfs in Vlaanderen mensen aanspreken. Neen, dé Vlaming is geen vastgeroest wassen beeld uit Bokrijk waar de geschiedenis op te pletter rijdt. Neen, al blijkt het u te verbazen, een volk is geen statisch en onveranderlijk gegeven. Schrijf zelf een wervend verhaal, beetje toegesneden op de specifieke Vlaamse situatie, en dan maakt dat best een kans. Zelfs hier in Vlaanderen.

 

Dus, goede moed en Vooruit met de Groep.

De commentaren zijn gesloten.