24-12-12

Slechte Vlamingen en nog slechtere wetenschappers

Doorbraak webstek - 15 oktober 2010

Marc Hooghe doceert aan de KU Leuven én lanceert gratuite beweringen in de krant, die zelfs geen klein beetje steunen op verifieerbare feiten. Zo’n handelswijze hoort fataal te zijn voor een eerstejaarsstudent. Komt de professor hiermee weg?


Stel je het volgende scenario voor. Zoon- of dochterlief begon dit jaar aan hogere studies aan de KU Leuven. Dan heb je de nakomelingen toch in veilige handen gedeponeerd, mag je aannemen?

En dan sla je die ochtend (van 14 oktober 2010) De Standaard open en leest daar een opiniestuk van Marc Hooghe, docent politieke wetenschappen aan diezelfde Alma Mater. Geen doordeweeks opiniestuk, want al op bladzijde 2 wordt de lezer er tegen de gebruiken in middels een kader naar verwezen.

Die man windt zich op omdat noord-Belgen die het Bart De Wever-discours niet volgen, slechte Vlamingen zouden worden genoemd. Een interessante stelling en dus wil je daar toch wel eens kennis van nemen. Als kritische lezer verwacht je uiteraard een deugdelijke bewijsvoering.

Maar dan stoot je op volgende passage: “Ook partijen die zich al lang bedacht hebben over de fameuze vijf resoluties van het Vlaams Parlement durven dat niet openlijk toe te geven.”

Een uitspraak van het grootste belang, zonder meer. Aangezien Hooghe ten tonele wordt gevoerd als wetenschapper, mogen zijn teksten ook wetenschappelijk beoordeeld worden. Waar staat dat woord “ook” voor? Wie heeft zich nog bedacht over die fameuze vijf resoluties? De lezer blijft op z’n honger.

Partijen zijn organisaties die een bepaald besluitvormingsproces volgen. Heeft Hooghe weet van geheime beslissingen van partijen die hun standpunt terzake hebben gewijzigd, maar dat besluit niet kenbaar maken?  Voelt hij zich als wetenschapper verplicht die geheimhouding te respecteren? Hij mist hier in elk geval de kans om de lezer deelachtig te maken aan uitermate relevant en tot nu onbekend nieuws. Hooghe zorgt er angstvallig voor dat zijn bewering niet kan getoetst worden en gaat dus bepaald onwetenschappelijk te werk.

Of besluit hij één en ander na gesprekken met enkelingen en bevordert hij die individuele gevoelens tot partijstandpunten, daarbij de normale beslissingsprocessen feestelijk negerend?  Dan gaat deze wetenschapper onwetenschappelijk veralgemenend te werk en moet zijn taalgebruik erg verwarrend genoemd worden.

Of vermoedt hij dat het is zoals hij schrijft? Dan gaat deze docent onwetenschappelijk speculerend te werk.

Of hoopt hij dat het is zoals hij schrijft? Dan verwart deze man wetenschap met dromerij.

Kortom, deze man doceert aan de KU Leuven én lanceert gratuite beweringen in de krant, die zelfs geen klein beetje steunen op verifieerbare feiten. Zo’n handelswijze hoort fataal te zijn voor een eerstejaarsstudent.

Het is niet aan ons om uit te maken wie de goede en wie de slechte Vlamingen zijn, want er bestaan geen maatstaven om daar objectieve uitspraken over te doen. Maar wie de gangbare technieken gebruikt, kan wel het onderscheid maken tussen goede en slechte wetenschappers. Hooghe blijkt aantoonbaar tot de tweede categorie te behoren.

En aan zo’n man vertrouw je dan je kinderen toe om zich te bekwamen in de edele kunst van het bedrijven van wetenschap? Als je aan een deugdelijke opleiding uwer nageslacht enig belang hecht, zal je ochtenden gekend hebben dat de koffie beter smaakte.

Commentaren

Politicologen kan je ook bezwaarlijk wetenschappers noemen daar het onderwerp van hun wetenschap in zich al even wetmatig is als alchemie. Dezer dagen blijken politicologen in de eerste plaats handelaars in opinie (vaak verkocht als "duiding"). Die opinies larderen ze rijkelijk met dure woorden, geruchten uit de wandelgangen en selectieve verwijzingen naar het verleden en ze besluiten die bij voorkeur met een doctor- of professorentitel aan één of andere universiteit, hiermee hun misplaatste claim op objectiviteit en wetenschappelijkheid kracht bijzettend.

Gepost door: Rudi Dendoove | 14-02-13

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.