22-09-12

Als ik makak bedoel, dan schrijf ik makak

Doorbraak online (www.doorbraak.org) - 22 september 2012

Volgens Tom Lanoye is het woord allochtoon een beschaafde vorm van ‘makak’. Met die uitspraak start hij in feite een reeks intentieprocessen.


Wat hebben Karin Herremans (directrice Atheneum Antwerpen en kandidaat Open VLD in Antwerpen), Bart De Wever (N-VA voorzitter en lijsttrekker in Antwerpen), ocmw-Leuven, ocmw-Overijse, Tinneke Beeckman (filosofe, columniste en lid van de progressieve en Vlaamsgezinde Gravensteengroep), Rudy Coddens (SP.a’er en schepen in Gent), Yasmine Kherbache (kabinetschef Di Rupo en SP.a-kandidaat in Antwerpen, net na Patrick Janssens), Joke Schauvliege (Vlaams minister en CD&V’ster), Dave Sinardet (politoloog en geëngageerd verdediger van België), Meyrem Almaci (kamerlid en lijsttrekker Groen in Antwerpen), Bert Wagendorp (columnist Nederlandse Volkskrant en soms schrijvend voor De Morgen) en Peter De Roover met elkaar gemeen? Het antwoord volgt op het einde van dit stukje.

De krant De Morgen besliste deze week het woord allochtoon te schrappen. Tom Lanoye werd vrijdag door die krant naar een reactie gevraagd. Lanoye zet zich al jaren af tegen het gebruik van de term en is daarin ook rechtlijnig. Uit zijn pen vloeit het woord hoogst zelden. Hij brengt goede argumenten aan die er voor pleiten het begrip allochtoon met passende voorzichtigheid te hanteren. Mij overtuigt hij echter niet van het nut om het woord ook maar meteen helemaal uit ons vocabularium te schrappen.

Onze Prins der Vlaamse Letteren gaat echter volledig uit de fatsoensbocht met de bewering dat het woord allochtoon ‘in wezen een beschaafde manier geworden is om “de makakken” te zeggen’. Waar haalt Lanoye het recht om mensen bedoelingen in de schoenen te schuiven door hun woorden een andere betekenis te geven dan de gebruikelijke?

Het woord allochtoon werd in 1971 in Nederland voorgesteld omdat de term ‘immigrant’ een negatieve bijklank had gekregen. Nu zou het woord allochtoon ‘stigmatiserend’ en ‘uitsluitend’ werken volgens De Morgen. Lanoye gaat nog verder en degradeert het tot alternatief voor ‘makak’, ten behoeve van mensen die niet de moed hebben hun impliciet racistische houding ook uit te drukken in duidelijke taal. Kortom, het woord allochtoon wordt gebruikt door mensen die het slecht voor hebben met… euh ja, de woorden ontbreken me nu even om te schrijven wat ik wil zeggen.

In een recente bijdrage voor Knack online schreef ik over de samenlevingsproblematiek (is dit voorzichtig genoeg mijnheer Lanoye of vermoedt u hierachter een beschaafde vorm voor ‘het afslachten van brave blanke burgers door kutmarokkanen’?). Daarin gebruik ik volgende woorden die verwijzen naar, inderdaad, het A-woord dus: ‘mensen’, ‘allochtonen’, ‘met Marokkaanse wortels’, ‘nieuwe Vlamingen’, ‘Vlaamse allochtoon’. Ik probeer wat te variëren in mijn woordkeuze, maar het woord  ‘makak’ staat er niet tussen. Het ontbreekt, niet omdat ik het niet durf te gebruiken, wel omdat het in tegenstelling tot de woorden die ik wel gekozen heb, respectloos en beledigend is en ik het debat niet in die termen wil voeren. Als ik ‘makak’ bedoel dan schrijf ik ‘makak’. Als ik dat woord niet gebruik, is dat omdat ik het verafschuw.  

Door de kunstgreep van De Morgen en zeker door de stigmatiserende en veralgemenende insinuatie van Tom Lanoye dreigen de teksten waarin ik het woord allochtoon gebruik nu een totaal andere en door mij absoluut niet bedoelde gevoelswaarde te krijgen. Met dank aan de intentieprocessen voerende would-be Andrej Vysjinski, hier te lande operend onder de naam Tom Lanoye. (Ja, ook grofgeborsteld, ik weet het. Opletten geblazen, voor ik het weet zit ik op Lanoyes pad.)

U wilt nog weten wat de boven genoemden met elkaar gemeen hebben? Wel, zij zijn het die de jongste veertien dagen, voor De Morgen dat in de ban sloeg, het woord allochtoon in de pers gebruikt hebben. Zo zegt bijvoorbeeld de kabinetschef van Elio Di Rupo op 18 september in Flair (en we hertalen haar woorden voor het gemak maar meteen volgens de methode-Lanoye): ‘Ja, misschien wil ik wel een rolmodel zijn voor jonge meisjes en, als half-Algerijnse, voor makakken.’

Zoals geweten biedt genoemd lijstje ook een mooi overzicht van de meest vuige, stigmatiserende en uitsluitende racisten en toont het overtuigend aan dat het begrip allochtoon vooral als scheldwoord gebruikt wordt.

Enfin, dit alles om te zeggen dat ik Lanoye de bevoegdheid ontneem om Herremans, De Wever, de ocmw’s van Leuven en Overijse, Beeckman, Coddens, Kherbache, Schauvliege, Sinardet, Almaci, Wagendorp en De Roover via kromredeneringen intenties toe te dichten die niet de hunne zijn. 

Commentaren

Ik heb altijd het woord allochtoon een proper woord gevonden. Als dat nu ook niet meer mag, dan moeten wij wel het woord 'makak' of zoiets gebruiken. Maar Lanoye weet het natuurlijk allemaal beter wat wij bedoelen.

Gepost door: Annie Tanghe | 22-09-12

Reageren op dit commentaar

Is het woord Allochtoon,niet minder 'geladen',om te gebruiken, in Borgerhout, Heer Tom!Ik nodig U bij deze van harte uit eens met mij,langs de ZISTRATEN, van de Turnhoutsebaan,te wandelen?Bvb,U langs de Kant van den Drink?,en iedere Alloctoon,aanspreken als Makak?, doch ik zal een groffere richting inslagen,en gewoon de naam Allochtoon,gebruiken?Zullen we eens kijken waar eerst de Mug van't Stuif, naar toe kan vliegen?,+ desgevallende de U wel gekende Bottinekes van Antwerpen,kunnen opdraven, om Uw idioot vege vel te redden?Onthoud,misschien beter,;van zulke commentaar, en schrijf gewoon Uw 'boekskes',daar erger ik me niet aan,want ik koop ze toch niet!

Gepost door: Cheruy Patrick | 23-09-12

Reageren op dit commentaar

Tropuwens, is het niet zo, dat in pricipe, het woord makak,als scheldwoord word gehanteerd, doelende naar de naam Makaak, een diersoort,terug te vinden in het Apen-signatuur!Mensen, we gaan als Mens DOM,het dierenRIJK,toch niet MISBRUIKEN!!,om andere mensen een naam toe te dichten? zijn er dan echt zoveel dommerikken, die geen ander woord kunnen bedenken,om op die Marrokaanse inwoners( zelfs al hebben ze eventueel) hun dubbele nationaliteit afgezworen, dan zijn ze GROF gezegt en GEZWEGEN liefst, bruin Belgiscsh getinde inwoners?Ja toch?Maar Lanoye, want U verdiende bij mij in casus de naam meneer zelfs niet!,doch heb thuis beleefdheid en respect ingelepelt gekregen, van andere Culturen en Geloofsovertuigingen, kunnen we nog heel wat leren , zolang we niet den Extremistische toer opgaan!En dat Lanoya, doet U mijn inziens nu juist wel!!!Ik zou U een Makaak, durven noemen, maar ik wil die dieren, niet ontwaarden, in hun natuurlijke habitat!,en als ik fouten schrijf, dan zij het zo,want voor iemand als gij, weiger ik zelfs, men tekstverbetraar in te stellen!Dag domoor der letteren!Arm zijn zij... ze weten niet wat ze doen, is een uitdrukking, die U alle eer aandoet!

Gepost door: Cheruy Patrick | 23-09-12

Reageren op dit commentaar

Laat ons zeggen voor het universum zijn we allemaal gelijk en ik behandel Marokkanen en Turken ook niet anders meer dan gewone mensen.
In maart van vorig jaar maakte ik in de bus van de lijn een opmerking en de chauffeur vond die nogal discriminerend. Ik bood mijn excuses aan en sedertdien gaat het een stuk beter ! Ik ga niet beweren dat al die extremisten ook allemaal welkom zijn? Het is toeval dat ik omgang heb met een Marokkaanse familie. Al jaren en voor zover ik weet, ben ik daar altijd goed ontvangen geweest en onze vriendschap met een van de jongens duurt al jaren. Men mag niet iedereen over dezelfde kam scheren. Tussen de Belgen zitten ook idiote en gevaarlijke of slechte mensen maar maak je geen zorgen want voor het universum zijn we allemaal gelijk gesteld.

Gepost door: Asselman Rosa | 16-11-13

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.