21-09-12

Wallonie Libre en Vlaamse Volksbeweging roepen op tot Belgische boedelscheiding

 Financieel-Ekonomische Tijd – 26 mei 1994

Eentje uit de heel oude doos. Aan beide zijden van de taalgrens ijveren voor de ontbinding van België. Het was het proberen meer dan waard, maar aan de overzijde zakte het elan wat weg. Hadden ze ons tempo bijgehouden...


BRUSSEL (tijd) - De verenigingen Wallonie Libre en Vlaamse Volksbeweging (VVB) pleiten in een gezamenlijke tekst voor een Belgische boedelscheiding en meer respekt voor de kulturele verscheidenheid in de Europese konstruktie. Het is jaren geleden dat de Vlaamse en Waalse beweging met een gemeenschappelijke tekst naar buiten traden, stelde VVB-voorzitter Peter De Roover gisteren op een perskonferentie.Het initiatief werd genomen door Wallonie Libre, dat reeds lange tijd op zoek was naar een gezamenlijk Vlaams-Waals antwoord op de oproep tot boedelscheiding die voorzitter Lionel Vandenberghe van het IJzerbedevaartkomitee twee jaar geleden lanceerde. Voorlopig kreeg de Waalse vereniging enkel respons van de VVB. Ze wilde niet langer wachten op het akkoord van anderen omdat de tekst ook een Europese dimensie heeft en best voor de komende Europese verkiezingen naar buiten kwam, aldus voorzitter Jacques Rogissart gisteren op de perskonferentie.

De VVB en Wallonie Libre vinden dat de politieke klasse in dit land te veel energie verspilt aan het in stand houden van België. Hierdoor ontbreekt tijd en energie om belangrijke maatschappelijke temas aan te pakken. Gelet op de verschillende gevoeligheden in Vlaanderen en Wallonië over tal van problemen is het volgens hen beter om sereen en doelgericht over te gaan tot de staatkundige scheiding.

In de tekst wordt voorts uitvoerig gewaarschuwd voor de perverse effekten van het huidige Europese integratieproces. Dat heet te eenzijdig gericht op merkantilistische en puur ekonomische korte-termijnargumenten. De bevoegdheden van de lidstaten zouden al te zeer worden uitgehold, wat de nationale identiteit in het gedrang brengt. Beide verenigingen beklemtonen tevens hun vrees tegenover de taalkundige, kulturele en sociale overwoekering door het anglo-amerikanisme. Ze vragen eerbied voor alle talen in de Europese Unie. Wallonie Libre sprak in dat verband zijn volle sympatie uit voor het recente Vlaamse dekreet dat het gebruik van het Nederlands bij personeelsselekties verplicht stelt.

Beide verenigingen stellen voorts dat de Europese integratie de pas verworven autonome van de Belgische deelstaten uitholt, in zoverre in de EU enkel gezamenlijke, dus Belgische standpunten, kunnen aan bod komen. Vlaanderen en Wallonië moeten rechtstreeks en volwaardig kunnen deelnemen aan de Europese besluitvorming en daarom moeten het volwaardige lidstaten worden.

In de tekst is niets terug te vinden over Brussel of andere konfliktstof bij een boedelscheiding. Het was niet de opzet om meteen al onze geschilpunten ter zake uit te klaren, legde Rogissart uit. Hij beklemtoonde wel dat Wallonië geen territoriale aanspraak maakt op Brussel.

De VVB telt ruim 3.000 leden, en is de jongste jaren de meest aktieve komponent van de Vlaamse beweging. Wallonie Libre zegt een 5.000 leden te tellen, waaronder de Waalse minister-president Robert Collignon (PS). JVD

 

De commentaren zijn gesloten.