17-09-12

Brief uit Borgerhout

 

webstek Doorbraak - 17 september 2012

Een mail van een oud-leerling van allochtone afkomst maakte indruk op mij en verdient ruimere verspreiding. Ook dat is Borgerhout…


 

Zo’n zonnige zondagmiddag in september breng ik liever buitenhuis door. De computer blijft enkele uren onaangeroerd. Ik open pas ’s avonds opnieuw mijn mailbox en zie dat er een berichtje is binnengelopen van een oud-leerling. Murshid (de naam is fictief) studeerde twee jaar geleden af en volgt nu hoger onderwijs. Een kerel met pit, waar ik als leraar heel erg van genoten heb. Het ‘optreden’ van enkele allochtone jongeren daags voordien in Borgerhout ligt hem zwaar op de maag…

 

Van: Murshid [mailto: xxx@hotmail.com]
Verzonden: zondag 16 september 2012 17:21
Aan: p.de.roover@skynet.be
Onderwerp: Rellen in Borgerhout

 

Beste meneer De Roover
 
Gisteren 15/09/2012 is Borgerhout weer eens slecht in het nieuws gekomen. Een bende hersenlozen hebben de boel opgefokt en ervoor gezorgd dat bepaalde vooroordelen bewezen worden.
Ik zit hier mee in. Ik heb het gevoel dat er vanuit de 'allochtone gemeenschap' niets wordt gedaan. Dit frustreert mij enorm hard. Omdat ik zie dat er heel veel potentie is in deze gemeenschap. Alleen krijg je het er niet uit. Ik ben zelf jeugdtrainer bij (…) en zie dat probleem. Jongens met heel veel talent belanden vroeg of laat in de criminaliteit omdat er van thuis uit gewoon geen controle is over deze kinderen en wat nog erger is: bepaalde ouders tonen helemaal geen interesse in hun kinderen. Ikzelf heb last van hoe bepaalde mensen zich gedragen. Ik ben opgevoed met normen en waarden. Ik ben een Belg wiens ouders in Marokko zijn geboren. Ik heb voeling met mijn 'vaderland' en het is een mooi land om op vakantie te gaan. Maar we leven in België ( laat ons hopen dat we ooit nog Vlaanderen kunnen zeggen).  
 
Ik wil iets doen aan deze problemen. Er zijn vele mensen van Marokkaanse of Turkse origine die politiek bezig zijn. Maar ik heb het gevoel dat die er gewoon zijn om stemmen te ronselen voor bepaalde partijen en dat er niets wordt gedaan aan de werkelijke problemen die zich voordoen. Ik woon op de Turnhoutsebaan en ik zie zelf bijna iedere dag hoe het hier aan toe gaat. We moeten realistisch zijn en inzien dat er in Antwerpen een teveel is aan, laat ik het grof zeggen, buitenlanders die niet van nut zijn voor onze samenleving. Zoals eerder gezegd, ik wil er iets aan doen. Maar alleen is maar alleen en wie gaat er nu naar een broekventje als mij luisteren?

 

(Daarna schrijft hij dat hij misschien best de stap naar de politiek zou zetten en vraagt hij of ik daarbij advies kan geven.)

 

De politici van allochtone oorsprong zijn er gewoon om stemmen te winnen. Ik hoop echt dat ik mijn steentje kan bijdragen om de samenleving te verbeteren.
 
Ik hoop op een vlug antwoord.
 
Met vriendelijke groeten
 
Murshid (de naam is fictief)

 

Commentaren

Beste Peter,
Deze brief, heeft mij ook persoonlijk geraakt!. Trouwens ik zou zelfs het nooit in mijn hoofd halen, om de Naam Borgerhout, te vernederen, kijk maar welke bewoordingen schering en inslag zijn!
Deze jongeman, mag mij ALTIJD, een mail sturen, naar mijn privé e-mail, want zulke 'Jongens', zijn nl de toekomst, voor het bewust aanvaarden en leren samenleven, met mensen van een andere Cultuur!Chapeau,voor die man!Ik ken zijn exacte leeftijd niet, maar ze'n schrijfswijze, doet me bijna denken, over dingen, dat ik vroger in MIJN jongere tijd, ook hanteerde!
Beleefd, doch duidelijk je mening geven, zonder de identiteit, van anderen te veroordelen!
Die macht heb ik niet, en wil ze ook NIET!Wel een dosis gezonde inspraak, zoals de jongeman, in casus Uw oud-Leerling, alsdudanig, deed, met ze'n brief, naar U toe, en zelfs vermoed ik, naar iedereen toe!
Ik zeg!!,en MEEN HET!NOg zo'n brieven AUB!

Gepost door: Cheruy Patrick | 17-09-12

Reageren op dit commentaar

Mooi verhaal! Er zijn gelukkig nog uitzonderingen, allochtonen die willen integreren! Heel tof!

Gepost door: Hilde Ockier | 17-09-12

Reageren op dit commentaar

Die Murshid heeft volgens mij gelijk als hij zegt dat allochtonen gebruikt worden om stemmen te trekken.
Ik woon aangrenzend aan de Brugse Poort in Gent en het is echt opvallend als je van de ene straat in de andere gaat, hoezeer de afkomst van de kandidaten op de affiches plots omslaat.
De Open-VLD, CD&V en SP.A mogen dan wel een mooi verhaal over integratie opspelen, het verschil tussen de affiches van straat tot straat doet eerder aan segregatie denken.

Gepost door: Stefan Billiet | 17-09-12

Reageren op dit commentaar

Beste Hilde Ockier,
Het zijn geen uitzonderingen. De meerderheid denkt zo. De oproerkraaiers zijn de uitzonderingen.

Gepost door: Tessa Vermeiren | 17-09-12

Reageren op dit commentaar

Met Zahira op de trein 6-8-2012

Op de terugreis met de trein van Antwerpen naar Brugge praat ik toevallig twee keer op korte tijd met een vrome moslima.
.
De eerste keer een vriendelijk boerinnetje met blozende wangen, met een zwarte hoofddoek zoals het hoort. Mag ik hier zitten vraagt ze. Natuurlijk mag je dat zeg ik, en moedig dat je dat zo maar vraagt. Waarom? zegt ze lachend.
Ze heeft handel gestudeerd en werkt. Haar oudere zuster deed dat niet, dat was toen zo nog de gewoonte niet. Veel meer wordt niet verteld.

De tweede keer wordt het een echt gesprek met een ontwikkelde jonge vrouw. Nu is het mijn beurt: of ik naast haar mag zitten? En ik mag! Een ernstig gezicht kijkt me aan, veilig beschermd door de zwarte hoofddoek. Ik zeg dat ik kan horen dat ze van elders komt. Waarom? Omdat ik bij Vlaamse kennissen meestal kan horen of ze van Gent of Antwerpen komen. Zij niet, ze spreekt een vlekkeloos Nederlands. Dat valt in goede aarde en is een goed begin!

Ze was al eens in Brugge om er haar broer bezoeken in ’t gevang. Ze vertelt het heel gewoon alsof ze toevallig ging winkelen in de Steenstraat.
De moslim-jongens zijn een probleem vindt ze en die spreken zomaar een echt brabbeltaaltje. En de reden? Men is in België niet streng genoeg en immigratie is veel te gemakkelijk. Ook nu nog. En geen woord over de ons zo bekende discriminatie.

Ze heeft bedrijfsadministratie gestudeerd en is meertalig: NL, Fr, Eng, Ar en Berbers.
Haar man werkt. Zij slechts deeltijds en zorgt voor de twee kinderen een dochtertje van 3 en een zoontje van zes. Ze worden streng opgevoed, stelt ze me gerust!
Ik vermoed dat ze Fatima heet. Neen lacht ze, mijn dòchtertje noemt Fatima. Zij heet Zahira. (volgens google: briljante verschijning)

Ik denk dat de overgrote meerderheid van de moslims gewoon gelovig is zoals onze grootouders gelovigen waren. Dat is juist beaamt ze.
Sharia 4 Belgium vindt ze maar niks. 80% van de moslims is daar tegen. En wat Filip Dewinter daarover zegt is juist. En lachend: maar niet over alles hé!
Ik zeg haar niet dat 20% die wel akkoord gaat toch wel een grote groep is, want ik wil het vriendelijk gesprek niet verstoren.
Dan praten we over gelijkenissen tussen de Bijbel en de Koran die beide God centraal stellen en goede werken aanbevelen. Dat vindt ze erg belangrijk.
Tao Te Tjing, de Chinese ‘Bijbel’ van Lao tse, ook met raadgevingen voor een goede samenleving, maar zonder dat er sprake is van een God, is niets voor haar. Ik kan me het leven niet voorstellen zonder God zegt ze en neemt uit haar tas een boekje met gebeden uit de Koran: in Arabisch schrift met daarbij de uitspraak en de Nederlandse vertaling.

Samenwerking tussen strenge moslimlanden zoals Iran met het Westen is niet mogelijk denkt ze. Daar mogen wij zelfs niet met mekaar praten!

Voor ze in Gent afstapt bedank ik haar voor een aangenaam en interessant gesprek. Dat vindt ze ook. Ik geef ik haar mijn naamkaartje en nodig haar uit voor een bezoek aan Brugge ‘mèt haar man’ zeg ik nadrukkelijk. Ze begrijpt de humor en lacht. Welke moslima gaat zonder familiebescherming in op de uitnodiging van een vreemde ongelovige man?

Ik zal wellicht nog heel lang moeten wachten op het bezoek van mijn briljante moslima ‘met haar man’. Maar ik heb toch een goed werk gedaan zoals aanbevolen in de drie Heilige Boeken.!

Gepost door: Luc Broes | 17-09-12

Reageren op dit commentaar

20% is dat niet ongeveer evenveel als dat er voor het vb stemden??

Gepost door: arharch | 17-09-12

Reageren op dit commentaar

Als a-politieke en pluriform humanistische website willen we ons niet bemoeien met het inhoudelijke standpunt van de mailschrijver. Maar we storen ons wel aan de inpliciete verwijten aan ouders. Uiteraard komt dit voor in alle bevolkingsgroepen en bij alle gezindten. Steeds hebben de ouders het gedaan! Parentblaming en parentbashing zijn een hype geworden. Nochtans is er geen link te leggen tussen de opvoeding van een kind en haar of zijn gedrag als volwassene. Mocht dat wel zo zijn, dan zou er veel meer diversiteit onder, bijvoorbeeld, daders van misdrijven zijn. Omgekeerd zou het ook betekenen dat de meer dan 200 aangehouden moslims allemaal slecht opgevoed zouden zijn. Vandaar onze oproep: stop met ouders te beschuldigen. Ook moslims proberen goede ouders te zijn, met vallen en opstaan. Voor ouder kan je immers niet studeren.

Gepost door: Redactie OudersNet.be | 17-09-12

Reageren op dit commentaar

U moet kunnen begrijpen dat ook een deel van alle ouders waar ze ook wonen, hun kinderen geen goede opvoeding geven.

Gepost door: dev | 17-09-12

U schrijft dat "er geen link te leggen is tussen de opvoeding van een kind en zijn of haar gedrag als volwassene".
Als staaltje van 'parent bashing' kan dit wel tellen, vind ik.
Alvast bedankt voor dit affront aan het adres van alle ouders - en grootouders, zoals ikzelf - die hun kinderen wél opvoeden tot respect, navolging en zelfbeleving van de 'hier gangbare' normen en waarden.

Logische gevolgtrekking: opvoeding is overbodig.
Het gedrag van de mensen is immers door Allah vooraf bepaald, nietwaar, dus waarom zou men zich enige moeite getroosten? Als ze maar a-politiek, 'pluriform' (?) én 'humanistisch' worden, dan is alles oké, of niet soms?

Die 250 opgepakte Marokkaanse Berber-relschopper(tje)s zijn idd niet 'slecht' opgevoed, zij zijn hoogstwaarschijnlijk helemaal 'niet' opgevoed.
Hun moeder heeft immers niks te zeggen aan haar zonen en hun vader is overdag de grote afwezige thuis, waarbij de oudste zoon het vaderlijk gezag 'waarneemt', ook al is hij slechts drie jaar oud, en dat ook tegenover zijn eigen moeder.

Dat is de dagdagelijkse realiteit in de meeste - Marokkaanse en andere Maghreb - moslimgezinnen.
Ik maak dat hier in Antwerpen-Zuid al 25 jaar mee.

Anderzijds heb ik tot nu toe nog geen enkele massale protest-optocht tegen dat - al dan niet gebaarde, Imam op kop - 'crapuul' gehoord of gezien vanwege die 95% goedmenende, vredelievende Antwerpse moslimgemeenschap.

Dat is de schijnheilige, laffe, voortdurende hypocrisie van die gemeenschap in deze "stad van iedereen".

Gepost door: Immensane | 18-09-12

Het lijkt me toch wel een indicatie dat er iets scheelt met het ouderlijk gezag als kinderen tussen 12 en 18 jaar de overgrote meerderheid uitmaken van die betogers en relschoppers. Dat de ouders hun kids opvoeden met vallen en opstaan is geen excuus. Ik doe het ook met vallen en opstaan. Dat wil niet zeggen dat mijn zoontje op die leeftijd moet rondlopen in een geweldadige betoging. Dat die ouders daarover aangesproken dienen te worden heeft niks met parentbashing te maken maar alles met die ouders voor hun verantwoordelijkheid plaatsen over de opvoeding van hun kinderen. Men moet het paard niet achter de wagen spannen.

Gepost door: kristof | 17-09-12

Reageren op dit commentaar

Prachtige email van een jongere die niet wil gebukt gaan onder het blazoen dat hem aangepast wordt door toedoen van een "minderheid". Ik zet "minderheid" inderdaad tussen haakjes omdat het volgens de ene over een effectieve minderheid (wishfull thinkers) gaat en voor andere over een meerderheid (realisten).
Ook hierboven weer iemand die beweert dat deze gedachtegang van Murshid de gedachtegang van de meerderheid zou zijn.
Moest dit zo zijn, dan zou deze brief hier NIET staan, want dan wisten we dat allemaal. Deze brief staat hier net OMDAT het een minderheid, zelfs een uitzondering is die zo denkt.
Maar het is een begin en dat begin geeft hoop.

Ook die flauwe excuses van groepen die zogezegd ouders verdedigen. Ze hebben NOOIT Belgische ouders verdedigd voordat er sprake was van verdediging van allochtone ouders. Dus laat ze minder hyprocriet zjin en de waarheid niet verdraaien. Wat Kristof zegt ligt er veeeeeeel dichter bij en het IS je ouderlijke plicht om te zorgen dat je minderjarige kinderen NIET aan zulke rellen meedoen of je moet terecht voor de gevolgen opdraaien. Dus als gesmoes over ouderbashing houden ze best maar voor zichzelf aangezien ze volgens mij dat zelf beter zouden doen, maar ja ... dan moeten wel hun ogen opengaan en bljikbaar kan je henzelf toevoegen aan de controleverlorende ouders in plaats van gezonde redactie van oudersnet.be.

Gepost door: Guy | 17-09-12

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.