15-09-12

Vrijspraak

Doorbraak – Vrijspraak – 28 juni 2005

De Franse en Nederlandse burgers zeiden 'non' en 'neen' tegen de Europese Grondwet. De Eurofielen waren ‘not amused’ en stellen zich de vraag of het wel verstandig is burgers naar hun mening te vragen.


De titel van deze rubriek past zeker niet in een tijdschrift voor EU-supporters, want in Eurofiele kringen hebben ze het niet zo met vrije spraak. Er werd met verbijstering gereageerd op het non en het neen van respectievelijk Frankrijk en Nederland. Men kan daarover verwonderd zijn, men kan het ermee oneens zijn, maar hier was meer aan de gang. De filosofie van het referendum werd op haar kop gezet.

Waartoe dient een volksraadpleging in een democratie? Aangezien het volk de hoogste soeverein is, wordt op die manier de hoogste instantie geraadpleegd om uit te maken of een voorstel goed of slecht is. Volgens die redenering is de Europese grondwet slecht voor Fransen en Nederlanders. Maar hier ging het anders.

Aangezien Eurofielen menen dat hetgeen uit de Europese cenakels opflakkert onfeilbaar is, leert een referendum of de bevolking slim of dom is. De Fransen en de Nederlanders zijn dus dom. Aantoonbaar met Europese rekenkunde. Eigenlijk moeten de Franse en Nederlandse burgers, zo kan je bijna tussen de lijnen vernemen, hier hun consequentie uit trekken en ontslag nemen als burger. We vervangen ze door slimme Fransen en Nederlanders en organiseren een nieuw referendum. Tot ze ‘ja’ zeggen. Want aan die Europese grondwet mag niet getwijfeld worden of er is crisis.

De Euroflop van half juni slaagde er niet in puin te ruimen. Wat doe je in godsnaam met zo’n domme burgers? Om toch iets gezamenlijk te zeggen, klonk de oproep om de grondwet wat beter uit te leggen aan de mensen. Klein probleem: hoe meer de Franse en Nederlandse burgers geïnformeerd werden, hoe meer ze tegen stemden.

In Spanje kwam er wel een overweldigend ‘ja’ uit de stembus. Maar de lauwe, eenzijdige Spaanse campagne kon dan ook maar 40 % van de kiezers uit de tent lokken. De Luxemburgers zouden in grote meerderheid ‘ja’ stemmen, maar dat was in de tijd dat er nog geen Eurodebat was. Na Frankrijk en Nederland werd er wel nagedacht en steeg de aanhang voor ‘neen’ zienderogen.

Willen we daarmee zeggen dat de voorstanders dommeriken zijn? Neen, we beweren dat dommeriken ‘ja’ stemmen als er geen debat is. Zoals bij ons. Niet nadenken over Europa, da’s de boodschap. Er zijn uiteraard goede redenen om voor die grondwet te zijn. Maar er zijn er ook goede om tegen te stemmen. En die komen maar boven water als er over Europa debat wordt gevoerd. Daarom alleen al is zo’n referendum pure winst.

Vreemd dat men na de Franse en Nederlandse uitspraak plots plannen opvat om er maar mee op te houden de mensen naar hun mening te vragen. Tony Blair nam de kans met beide handen aan om een zeker debacle voor hem en de EU te vermijden. Aangezien de Britten ‘no’ zouden zeggen, wordt hun mening niet meer gevraagd. In Tsjechië denkt men er ook zo over. De Poolse president is beklemmend eerlijk. We lezen in de Nederlandse Volkskrant van 20 juni: ‘De Poolse premier Marek Belka suggereerde maandagochtend in een radio-interview dat Polen mogelijk af ziet van een referendum. Volgens Belka is na het mislukken van de EU-top afgelopen weekeinde de kans klein dat kiezers ervan kunnen worden overtuigd om de grondwet te steunen. Ratificatie door het Poolse parlement zou daarom beter zijn, aldus Belka. Het Poolse parlement zal de grondwet waarschijnlijk zonder veel aarzeling goedkeuren.’

U ziet dat wij echte vrije volkeren zijn. Wij mogen ‘ja’ zeggen op de grondwet. Maar het moet wel ‘ja’ zijn.

Commentaren

Gemakkelijkheidshalve vergeet u natuurlijk de vele referenda die wel op een "ja" voor Europa zijn uitgedraaid. Achja, feitenrelativiteit...we zijn dat gewoon in de Vlaamse beweging.

Gepost door: Rubik | 15-09-12

Reageren op dit commentaar

Als een land 'ja' zei, dan zag niemand daar aanleiding in om het referendum te herdoen. Dat gebeurde alleen wanneer 'neen' uit de bus kwam. Wie goed kan lezen, heeft die kern van het artikel wel begrepen. Met feitenrelativisme van mijn kant heeft dat dus niets te maken.

Gepost door: Peter De Roover | 15-09-12

Laten we in dat geval ook maar één keer verkiezingen en maar aannemen dat die uitslag tot in de eeuwigheid de juiste weerspiegeling is van de publieke opinie. Sjonge jonge...

Gepost door: Rubik | 17-09-12

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.