26-08-12

Vlaamse Volksbeweging zet zich af tegen euro

Gazet van Antwerpen – 16 december 1996

<Inleiding PDR op 26 augustus 2012: Uit de oude doos een gedurfd standpunt van de Vlaamse Volksbeweging. Maar was toen die weg verkozen, zaten we nu niet in de Europese ellende die we vandaag kennen.>


LOKEREN - Tijdens een algemeen ledencongres in Lokeren heeft de Vlaamse Volksbeweging standpunten ingenomen die haaks staan op wat doorgaans gedacht wordt over Europa. De VVB zet zich met name af tegen een eenheidsmunt, tegen een Europees burgerschap en tegen het Europees parlement. Meer nog, volgens voorzitter Peter De Roover is niet zo zeer Engeland de slechte leerling in de Europese klas maar wel België. Met die laatste uitspraak bedoelt De Roover dat Engeland wel vaak dwarsligt, maar als het akkoord gaat de afspraken ook naleeft. België daarentegen zegt altijd ja maar moet daarna op de vingers getikt worden omdat het de verbintenissen niet nakomt. Het Europees Parlement wil de VVB vervangen zien door een Interparlementaire Europese Raad waar nationaal verkozenen in zetelen. Pas als daar unanieme beslissingen genomen worden, veranderen die in wet. Het staat de lidstaten wel vrij om subgroepjes te vormen rond bepaalde akkoorden. Voor die Europese Raad ziet de VVB daarnaast een rol weggelegd als internationaal politieagent, bijvoorbeeld in geval van grensoverschrijdende milieuvervuiling. Nog een afwijkende mening heeft de VVB over de samenstelling van de Europese Unie. "De uitbreiding moet voorrang krijgen op de uitdieping. Nu zijn het enkel bevoorrechte staten die tot de EU behoren. Die leggen de niet-leden economische regels op vooraleer ze mogen meespelen, terwijl de opname net een middel is om te laten delen in de welvaart." aldus nog Peter De Roover na afloop van het VVB-congres in Lokeren. De VVB zal de besluiten verspreiden in Europese kringen om een debat op gang te brengen.

D.V.R.

De commentaren zijn gesloten.