Peter De Roover

Facebook: peter.deroover.5?ref=tn_tnmn

Twitter: @PeterDeRoover1

In de loop der jaren publiceerde ik her en der talloze pennenvruchten. De chaos die daaruit ontstond, maakte het nu ook voor deze kater onmogelijk z’n jongen nog terug te vinden. Door wat ik de wereld instuur hier samen te brengen, wordt één en ander raadpleegbaar.


Misschien zet deze blog me aan om ook oude teksten nog eens op te delven en ter beschikking te stellen. Aan goede voornemens ontbreekt het alleszins niet.


Mogelijk boezemt deze poging om enige orde te scheppen in de wanorde ook u belang in. Maakt u er naar goeddunken gebruik van.


Dat we 1962 schreven toen ik in dit ondermaanse werd geworpen; jezuïeten en anderen in dienst van die orde mij vormden tot economist; ik m'n dagelijkse snede broods verdien in het onderwijs en die bezigheid me nog steeds erg boeit; eigenzinnig Vlaams Bewegen één van de manieren is om mijn vrije tijd te besteden en meningen ventileren een passie mag genoemd worden, moge volstaan als informatie.


Op facebook vindt u mij onder de wat cryptische naam: Peter De Roover (let op voor namaak).


Twitteren doe ik als @PeterDeRoover1.


Verschijningen in de media doen zich op onvoorspelbare momenten voor. Maar uiteraard leest u me op regelmatige basis in de papieren Doorbraak en op de webstek daarvan (www.doorbraak.org). Raadpleeg dat adres eveneens voor de andere auteurs.  


Wees ook welkom op die platformen.


Gedenk voor u verder doordringt in deze grabbelton dat de grootste vijand van het goede het streven naar het perfecte is. Of om het te zeggen met de woorden van Jan Van Eyck: 'Als ic can'.

Interesses

democratie, ontvoogding van Vlaanderen en Vlamingen, Europa en al de rest